Vzhledem k současné situaci v ČR a kvůli opatřením i v celé Evropě se může stát, že naši dodavatelé nestihnou vyrobit a expedovat v termínu, který máme u zboží uvedeno. Prosíme buďte trpěliví, pokud se bude zpoždění týkat Vaší objednávky, ihned po zjištění situace Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za důvěru, Tým CH DESIGN.

Jak na reklamaci

Je na látce nebo zboží vada nebo kaz?

Vyplňte prosím formulář pro reklamace( viz. obchodní podmínky) a odešlete na objednávky@chdesign-shop.cz, a určitě to spolu vyřešíme.

Jen Vás prosíme ZBOŽÍ nám zatím NEZASÍLEJTE ZPĚT. Na základě dodaného reklamačního formuláře si připravíme podklady objednávky a obratem Vás kontaktujeme pro vyřízení reklamace nebo kompenzace .

-------------------------------------------------------------------------------------

Než střihnete do látky, přečtěte si něco o údržbě a zpracování:

DOPORUČENÍ PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ

KAŽDÝ MATERIÁL MÁ URČITOU SRÁŽLIVOST, hlavně PŘÍRODNÍ MATERIÁLY.

Proto si dobře spočítejte před objednáním spotřebu, případné srážení materiálu a přidejte rezervu na záložky.  

Nezapomeňte i na opakování vzoru- RAPORT. Z případného prostřihu mezi raportem se dá ušít třeba povlak na polštář, takže odpad je minimální.

Látka je dodávána v určité šíři či výšce ( příklad  š. 140 cm, v.180 cm, v.260 cm nebo 300 cm) je nutno počítat s tím, že se jedná o METRÁŽ, TEDY MATERIÁL URČENÝ K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ. Pokud má metrážová látka nebo záclona o 1 cm až 3 cm odchylku od deklarované výšky nebo šířky není to důvod k reklamaci.

Látka - metráž je zapravena v obou okrajích pevným krajem= okraj pro výrobu materiálu s vpichy pro úchyty na strojích a nezapravenými nitěmi. Nebo je metráž dělená z dvojité šíře a v tomto případě má jeden pevný okraj a druhý okraj je pouze zařezán do roviny nebo zataven.

Záclona -  metráž je ve spodní části zapravena všitým olůvkem nebo ji lemuje bordura - vyšívka. Vrchní hrana základním pevným okrajem- roztřepené konce a vpichy pro úchyty na strojích a nezapravenými nitěmi nebo řezaná bez pevného okraje.

Pokud tedy objednáváte metráž záclony NEZAPOMEŇTE si propočítat spotřebu- opakování vzoru, dílků na šíři, poměr řasení.  Záclona se tradičně násobí v poměru 1:2 / příklad: na okno šíře 100 cm otvoru, s přesahem 15 cm na každou stranu za otvor okna a s přidáním 10 cm na boční záložky a srovnání materiálu, budete potřebovat  2,70 m v dané výšce/.

Každý dodaný materiál před zpracováním zkontrolujte a přeměřte před praním.

Látky a galanterii v meráži dodáváme střiženou na 2 cm přesně, spíše Vám střihneme více. Může se nám stát že 1 cm maximálně 2 cm chybí. Materiály jsou pružné, opakovaný vzor je omezený centimetry nebo záclony jsou v dílcích a nevychází přesný střih. Pokud Vám tedy chybí do 2 cm metráž, není to důvod k reklamaci. 

Rozstříhaný či jinak upravovaný materiál NELZE již REKLAMOVAT!

ŽEHLENÍ- každý materiál je vhodné před samotnou úpravou (šitím) vyžehlit dle doporučených teplot uvedených na etiketě metráže či dodané spolu s materiálem nebo pokud jste zakoupili zboží na našem e-shopu  u popisu uvedeného u zboží. Materiál se tak vysráží, osnova srovná a při zpracování již drží tvar.

PRANÍ- některé materiály (přírodní materiály) je vhodné před zpracováním (žehlení a šití) vyprat dle doporučených teplot uvedených na etiketě či vzorkovnici.

ZAROVNÁNÍ-  materiál je nutno před zpracováním (šitím) zarovnat dle osnovy, pomocí vytažením nitě z osnovy. Případně dle vzoru materiálu.

OTÁČENÍ MATERIÁLU- v případě vertikálního otáčení materiálu či ustřižení olůvka, je nutno počítat i s tím, že materiál bude mít jiné fyzikální vlastnosti než při standardním použití.

ŠARŽE- u různých výšek materiálu( příklad: 180 cm, 280 cm a nebo 300 cm) je nutno počítat s rozdílnými šaržemi materiálu- i barevnosti. Stejně tak i při doobjednání materiálu k předešlé objednávce.

SRÁŽLIVOST- všechny námi dodávané materiály splňují normy uvedené v %. Ty  jsou vždy uvedeny v popisu u zboží nebo na etiketě vzorkovníku.

-------------------------------------------------------------------------------------

 Reklamace:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající bude o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním a v případě poskytnutí dalších osobních údajů s jejich ochranou a používáním.